Tancar

Avís Legal

Mitjançant aquest avís legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, La Cuina de Sant Telmo, mitjançant el seu propietari Marcelo Jorge Rodríguez Mir, avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en els formularis de contacte. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per La Cuina de Sant Telmo a la pàgina web en cada moment.

La Cuina de Sant Telmo es compromet a adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa siguin necessàries per garantir la seguretat d'aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat als mateixos.

L'usuari o si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposicióny cancel·lació dirigint-se per correu electrònic a restaurante@lacuinadesantelmo.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a:

La Cuina San telmo
Industria, 27
08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
Tel: 93 576 70 11

Galicia Calidade, Eusko Label, Carn Angus Certificada